האם לפי החוק המעסיק החדש צריך מהחודש הראשון להמשיך לי את הקרן פנסיה ? (אוגוסט 28, 2014)

שאלה:

שלום רב,

עבדתי בחברת ביטוח שנתיים ועברתי החודש למקום עבודה חדש. האם לפי החוק המעסיק החדש צריך מהחודש הראשון להמשיך לי את הקרן? או שיש תקופת "אכשרה" ואז הוא מתחיל את ההפקדות?

תודה

תשובה:

תודה על שאלתך החשובה.

רבים נתקלים באותה שאלה כאשר הם עוברים ממקום עבודה קודם למקום עבודה חדשה. התייחסנו לכך בהרחבה בתשובה לשאלה דומה של גולש בנושא הפקדות לפנסיה.

בעיקרון כל עוד אתה עונה על מספר תנאים שנפרט מטה, אתה זכאי להפקדות המעסיק שלושה חודשים אחרי תחילת עבודתך. כמו כן, ההפקדות יהיו רטרואקטיביות גם על שלושת החודשים הראשונים לתעסוקה.

התנאים שיש למלא:

  1. החיסכון הפנסיוני שלך אליו הפקיד לך מקום העבודה הקודם היה: קרן פנסיה מקיפה חדשה/ביטוח מנהלים/קופת גמל + ביטוח אובדן כושר עבודה + ביטוח חיים/קצבת שאירים.
  2. שכרך אינו עולה על השכר הממוצע במשק בהיקף של כ 9,090 ש"ח  (נכון לאוגוסט 2014).
  3. שיעור ההפקדות שהמעביד החדש הבטיח לך אינו עולה על 17.5% משכרך.

חשוב מאוד להבין שלמרות שהחוק עומד לצדך , כלומר אתה זכאי להינות מהוראותיו של "צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק" והמעביד חייב להתחיל לשלם את ההפקדות לחיסכון הפנסיוני שלך כבר במלאות שלושה חודשים לעבודתך, כולל תשלום רטרואקטיבי על שלושת החודשים הראשונים, הרי ש…

כמו כל דבר בחיים יש רצוי, יש מצוי ויש גם ביורוקרטיה.

כדי להבטיח את המשכיותו של החיסכון הפנסיוני שלך ובעיקר את המשכיותם של הביטוחים האישיים, חייבים להפעיל את הסדר הריסק הזמני.
כלומר, לבקש מחברת הביטוח/קרן הפנסיה שמנהלים עבורך את החיסכון הפנסיוני והביטוחים האישיים, שישמרו לך על הביטוחים האישיים ועל הוותק שצברת.

לקריאה בהרחבה על חשיבות הריסק הזמני ומשמעותו ראה החלק שנקרא "משמעויות הפסקת רציפות הפקדות לחיסכון פנסיוני" בתשובה אחרת שספקנו.

יש להודיע על בקשת הריסק הזמני, באמצעות טופס מתאים – הנמצא באתרי האינטרנט של חברת הביטוח/קרן הפנסיה.
על הטופס המתאים יש לציין פרטי החשבון לחיוב או כרטיס אשראי. על אותו טופס יש לציין גם את מספר הפוליסה או התכנית לגביה מבקשים הסדר ריסק זמני.

בנוסף, כדאי לצרף מכתב מלווה המודיע על רצונך לשמר את הביטוחים האישיים ולציין גם בו את מספרי הפוליסות והתכניות הרלבנטיות. את הטופס והמכתב יש לשלוח באמצעות הדואר הרשום עם אישור מסירה ובמקביל כדאי גם במייל לאותה חברה מנהלת.

כך, תוכל להוכיח ששלחת את הטופס/טפסים להפעלת הריסק הזמני שבקשת. כך גם לשמר את הביטוחים האישיים וגם להוכיח שנתת אמצעי תשלום פרטיים ושבצעת זאת מיידית ובסמוך לעזיבת מקום העבודה הקודם (לכן חייבים לשמור את כל ההתכתבויות ואישור מסירת הדואר).

כך, אם קרה המקרה והמעסיק החדש לא הספיק ולא נערך להפקיד עבורך כספים בזמן, הרי שבזכות פעולותיך לא תיפגע והחיסכון והביטוחים האישיים שלך יימשכו בכל מקרה.

במקביל חשוב לוודא שהמעביד החדש יקבל על עצמו את התשלום בזמן ויתחיל בביצוע ההפקדות לחיסכון הפנסיוני שלך ולביטוחים האישיים.
לצורך כך, ניתן לפנות לחשבת השכר, לאשת משאבי אנוש או להנהלת החשבונות, הם יוכלו לבדוק עבורך האם הופקדו לך כספים לחסכון הפנסיוני שלך, כמה ומתי.

אחרי שההפקדות בוצעו וראית שהורידו לך כספים מתלוש השכר, תוכל לברר בעצמך את מצב החיסכון הפנסיוני והביטוחים האישיים.

ניתן לבצע הבדיקה על ידי פנייה למסלקה הפנסיונית. המסלקה הפנסיונית מאפשרת לכל החוסכים לברר את מצב החסכונות הפנסיונים שלהם וההפקדות השוטפות בהם בכל עת.
ניתן לקרוא על כך במאמר: מהפכת המסלקה הפנסיונית.


התשובה נכתבה על ידי רויטל דור-וילק, יועצת השקעות ופנסיה.
אין לראות בתשובות אלו כמתן ייעוץ השקעות ו/או יעוץ פנסיוני. מומלץ לקבל ייעוץ מוסמך לפני לפני ביצוע פעולות השקעה או שינויים בתיק הפנסיוני.

יש גם לכם שאלה בנושאי השקעות ופנסיה, לפרטים כנסו לדף שליחת שאלה ליועצת השקעות ופנסיה.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן