מה ההבדל בין קרן פנסיה לקופת גמל ומה עדיף ? (מאי 2, 2011)

שאלה:

רויטל שלום,
כנשוי בן 30 הנמצא בתחילת החיסכון הפנסיוני שאלותי הם:

 1. מה ההבדל בין קרן פנסיה לקופת גמל והיכן (אם יש הבדל) עדיף לחסוך ?
 2. ראיתי במאמרים שלך שיש חשיבות למקדם ההמרה שעל בסיסו יחשבו את הקצבה החודשית בעת הפרישה, בפועל החברות המנהלות את קרנות הפנסיה אינן נותנות מענה לשאלה הזו
  ואיך שהבנתי מקדם ההמרה יקבע רק בעת הפרישה, האם ישנן קרנות פנסיה או בתי השקעות המאפשרות לקבל את המידע הזה קודם ?

תודה -חיים

תשובה:

כדי לענות על שאלותיך החשובות, יש להבין את הדומה והשונה בין מוצרי החיסכון הפנסיוני. המוצר הפנסיוני בו נבחר לחסוך, יהיה זה שיתאים בצורה הטובה ביותר לצרכים והטעמים האישיים שלנו.

כאשר בוחרים במוצר פנסיוני, הרעיון הוא מצד אחד לחסוך לגיל פרישה סכום שיספיק למחיה השוטפת ואף יותר מכך ומצד שני לדאוג לצמצום הסיכונים לנו ולמשפחתנו בעת נסיבות חיים קשות כגון נכות ומוות לא עלינו.

החסכונות הפנסיונים שיודעים לתת מענה לחיסכון לגיל פרישה וגם פתרון פיננסי למקרה נכות ומוות הם:

 1. קרן פנסיה מקיפה הכוללת ביטוח שאירים וביטוח נכות.
 2. פוליסת ביטוח וחיסכון – הידועה בשם "ביטוח מנהלים" כאשר מדובר בשכירים – פוליסה זו כוללת ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה.
 3. קופת גמל בתוספת רכישה של ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה.

קרן הפנסיה המקיפה מציעה לחוסך פתרון חיסכון לגיל הפרישה כך שיקבל קצבת זקנה לאחר שיגיע לגיל הפנסיה. בנוסף, אם חס וחלילה הפך נכה, הוא יהא זכאי לפיצוי חודשי בהתאם לשכר שביטח בקרן הפנסיה ולשיעור הנכות. כמו כן, אם חס וחלילה הלך החוסך לעולמו בטרם הגיע לגיל פרישה, יהיו זכאים שאיריו שהם בדרך כלל בני הזוג והילדים לפיצוי חודשי למימון מחייתם וזאת על פי מסלול הביטוח שנרכש בקרן הפנסיה והשכר שבוטח.

במהלך תקופת החיסכון נהנים החוסכים בקרן פנסיה מקיפה ממגוון מאפיינים שייחודיים לה. מאפיינים אלה כוללים בין היתר:

 • דמי ניהול זולים יחסית – מקסימום 6% מההפקדה החודשית השוטפת ו 0.5% מהחיסכון המצטבר.
  זאת לעומת ביטוחי מנהלים – 6%-7% מההפקדה השוטפת + 1.5% מהחיסכון המצטבר – יש גם פוליסות עם דמי ניהול יקרים או זולים אף יותר. ו 0.3%-2% מהחיסכון המצטבר בקופת גמל (משרד האוצר מתכנן לאפשר לקופות הגמל לגבות עמלות גם מההפקדות השוטפות).
 • עלויות ביטוח שאירים (דומה במהותו לביטוח חיים) וביטוח נכות (דומה במהותו לביטוח אובדן כושר עבודה) זולות בעשרות אחוזים מאלה שייגבו ברכישה ישירה של ביטוחים אלה. כתוצאה מכך שדמי הניהול והעלויות הביטוחיות נמוכות, היקף החיסכון הנוצר בקרן פנסיה מקיפה יהא גבוה יותר בדרך כלל מהחיסכון שנוצר בפוליסת ביטוח וחיסכון.
 • זכאות להשקעה של 30% מנכסי קרן הפנסיה המקיפה באגרות חוב ממשלתיות. אגרות חוב אלה נחשבות סולידיות מאוד ומבטיחות את הקרן שהושקעה וכן תשואה שנתית. מאפיין זה מסייע לקרן הפנסיה המקיפה להימנע מתנודות חריפות מדי בתשואה גם בעת משברים בשוק ההון. מאפיין זה מפחית את הסיכון לחוסכים לעומת הסיכון הקיים בחסכונות פנסיונים אחרים כגון ביטוח מנהלים וקופות גמל.
 • מאפיין שחרור הנכנס לפעולה בעת נכות החוסך. כך, אם נקבעה לחוסך נכות הוא יהא פטור (מלא או חלקית על פי שיעור הנכות) מהמשך ההפקדות לחיסכון בקרן הפנסיה. הקרן תאגור עבורו ובמקומו את ההפקדות לחיסכון בהתאם לשיעור הנכות שנקבעה לו וההפקדות יימשכו כל עוד הוא מוגדר נכה.
  בפוליסת ביטוח וחיסכון (ביטוח מנהלים) קיים מאפיין שחרור כאמור דרך פוליסת ביטוח אובדן כושר העבודה. עם זאת, חייבים להקפיד על תהליך רכישת השחרור כך שיבטיח לשחרר (בעת נכות מלאה וחלקית) את כל המרכיבים בפוליסה כולל ביטוח החיים, ביטוח אובדן כושר העבודה ועוד.

קופת גמל נרכשת בדרך כלל מבית השקעות ולא מחברת ביטוח. לכן, בחירה בחיסכון פנסיוני המשלב קופת גמל שאיננה מחברת ביטוח יחד עם ביטוחים שיירכשו בנפרד, מורכבת מעט יותר. הסיבה לכך היא שבעת רכישת ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה, יהיה עליכם לבקש שחרור במיוחד גם לקופת הגמל שאיננה חלק מהחיסכון בחברת הביטוח. לא תמיד קל להשיג כזה שחרור וכדאי להיעזר באנשי המקצוע לצורך כך.

אבל, כמו בכל דבר בחיים לא הכל וורוד ויש גם חסרונות לחיסכון בקרן פנסיה מקיפה. הנה שלושה מהם:

 1. קרן הפנסיה המקיפה איננה מבטיחה מקדם המרה בעת ההצטרפות אליה. מקדם ההמרה עימו יחשבו את קצבת הזקנה משתנה על פי השינויים בתוחלת החיים. השינוי האפשרי במקדם זה עלול להשפיע לרעה על קצבת הזקנה שנקבל. למעשה, קיימת אי וודאות באשר להיקף הקצבה שנקבל מקרן הפנסיה המקיפה בגיל הפנסיה.
  רוב פוליסות הביטוח והחיסכון מבטיחות מקדם קצבה בעת ההצטרפות. קופות גמל אינן מבטיחות מקדם קצבה ואינן יודעות לשלם קצבה. המשמעות היא שבסופו של דבר נתבקש להעביר את הכספים שנצברו בקופת הגמל לפוליסת חיסכון או לקרן פנסיה. כלומר לחוסך בקופת גמל יש תהליכים נוספים שעליו לבצע לפני שיגיע לכסף.
 2. קרן פנסיה מקיפה היא מעין חיסכון קולקטיבי עם חוסכים רבים נוספים. הישגיה של הקרן מותנים ביכולותיה לגייס לשורותיה חוסכים רבים שיתנהגו בהתאם לתחזיות שחושבו לה.
  כך למשל, אם תגייס הקרן יותר מדי חוסכים בריאים וצעירים סביר להניח שמספר הנכים והנפטרים יהא נמוך. הרכב חוסכים זה יתבטא בתשואה יפה בשלבים הראשונים אך בהמשך הדרך יראה התחייבויות הולכות וגדלות לגיל זקנה ואף ייתכן גרעון בנכסים מול ההתחייבויות.
  מצד שני, ככל שהגיל הממוצע בקרן יהיה גבוה יותר, ייתכנו יותר מקרי נכות ואף מוות חס וחלילה. לכן, ייתכן מצב בו הקרן תשלם קצבאות נכות וקצבאות שאירים רבות מאלה שתוכננו בה. כך, ייתכן מצב בו ייגרם לקרן גרעון.
  הגרעון בין ההתחייבויות ולנכסים בקרן, מוביל בסופו של דבר להפחתה בקצבאות שישולמו לחוסכים ולשאיריהם. קרן פנסיה מקיפה, תממן את הגירעון, אם ייווצר כזה, על חשבון עמיתיה.
 3. ביטוח הנכות המשולב בקרן הפנסיה המקיפה הינו לפי עיסוק סביר. ביטוח זה ישלם פיצוי חודשי רק אם יוכח כי החוסך איננו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי המתאימה להשכלתו, הכשרתו וניסיונו. כלומר, ביטוח הנכות בקרן הפנסיה איננו מבטיח תשלום פיצוי לפי עיסוקנו האחרון. קיימים לנושא זה פתרונות בדמות רכישת ביטוח שנקרא מטריה ביטוחית. עם זאת, תמורת ביטוח כאמור, נידרש לשלם עלות נוספת.

עבור פוליסת ביטוח וחיסכון (כולל ביטוח מנהלים) ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה מורחב הכולל מאפיינים חשובים. מאפיינים אלה כוללים בין היתר: תשלום פיצוי בגין אי יכולת לעבוד בעיסוק אחרון, תשלום פיצוי בגין אובדן כושר עבודה חלקי, תקופת המתנה קצרה לקבלת הפיצוי, קבלת פיצוי גם בגין תקופת ההמתנה, שחרור (בעת נכות מלאה/חלקית) מהפקדות עבור כלל המרכיבים בפוליסה כולל חיסכון, ביטוח חיים, ביטוח נכות ואף חסכונות נוספים כגון קרן השתלמות, פרמיה קבועה ועוד ועוד.

כפי שציינת בשאלתך, מידע נוסף על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים ניתן לקרוא במאמרים שלנו.

לסיכום, כפי שראינו אין חיסכון פנסיוני שמתאים לכולם ושיכול להיחשב לטוב ביותר. האמת היא שלכל אחד מאיתנו טעמים שונים וצרכים שונים.

חלק יבחרו את קרן הפנסיה כיון שיעריכו את העלויות הנמוכות ואת הזכאות להשקעה באגרות החוב הממשלתיות.
חלק יבחרו את פוליסת הביטוח בשל הבטחת מקדם הקצבה והוודאות שהיא מביאה עימה.
חלק יבחרו בקופת הגמל כי היא מציעה מסלולי השקעה מרובים וכיון שהיא מכשיר השקעה וחיסכון טהור.
חלק יבחרו בהשקעה משולבת באפיקים אלה כך שחלק ייחסך בקרן פנסיה וחלק בפוליסת ביטוח וחיסכון.

כמובן שהיקף הביטוחים הנדרש לכל חוסך תלוי בגילו, במצבו המשפחתי, מצבו הכלכלי והיקף הנכסים שכבר קיים לו. אין דינו של חוסך צעיר, בעל משפחה, עם היקף נכסים קטן כדינו של חוסך מבוגר יחסית, רווק שמובטחת לו ירושה של מיליונים.

לכן, כל חוסך יזדקק להיקפים שונים של ביטוח חיים, ביטוח נכות ועוד. בנוסף, חשוב למקסם את הטבות המס הניתנות ולחסוך כך שנקבל לפחות את מלוא המגיע לנו דרך חיסכון באפיקים הפנסיונים שהראינו.

על כן, בהתייחס לשאלתך הראשונה, קרן פנסיה וקופת גמל דומות בחלק של החיסכון הפנסיוני. עם זאת, לקופת הגמל אין פתרון לביטוחים האישיים הדרושים ולנושא השחרור כפי שהסברנו. ההחלטה מה עדיף, היא אישית מאוד ותלויה בפרמטרים רבים שיובאו לידיעתך בעזרת ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

ולשאלתך השניה, לא ניתן לקבע מראש מקדם המרה בקרנות הפנסיה ובקופות הגמל. נכון להיום, ניתן לקבל מקדם קצבה מובטח מראש רק בביטוחי המנהלים (לא בכולם). מקדם הקצבה (כך הוא נקרא בפוליסות הביטוח והחיסכון/ביטוחי המנהלים) זהה במהותו למקדם ההמרה (כך הוא נקרא בקרן פנסיה). לאור המשך עליית תוחלת החיים וסיבות נוספות, יתכן ובעתיד הלא רחוק, גם ביטוחי המנהלים יפסיקו להבטיח מקדם קצבה.

כפי שציינו ישנם לא מעט חוסכים לפנסיה שמעדיפים להקטין את חוסר הוודאות ולחסוך בביטוחי מנהלים בגלל ההבטחה המוקדמת למקדם קצבה. אך כמובן שזהו רק שיקול אחד מתוך רשימת שיקולים ארוכה ולכן מומלץ להחליט היכן לחסוך בעזרת ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.


התשובה נכתבה על ידי רויטל דור-וילק, יועצת השקעות ופנסיה.
אין לראות בתשובות אלו כמתן ייעוץ השקעות ו/או יעוץ פנסיוני. מומלץ לקבל ייעוץ מוסמך לפני לפני ביצוע פעולות השקעה או שינויים בתיק הפנסיוני.

יש גם לכם שאלה בנושאי השקעות ופנסיה, לפרטים כנסו לדף שליחת שאלה ליועצת השקעות ופנסיה.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן