עבור רווקה האם כדאי קרן פנסיה או ביטוח מנהלים ? (אוגוסט 31, 2010)

שאלה:

אני רווקה בת 43, רציתי לשאול מה כדאי לי יותר, קרן פנסיה או ביטוח פנסיוני בחברת ביטוח ?
(לפי המאמרים שלך, אני לא צריכה ביטוח לשאירים וכל הכסף יכול להיות לחסכון ולנכות, האם הבנתי נכון?) תודה ויום טוב.

תשובה:

כדי לענות לשאלה "האם יש לנו צורך בביטוח חיים" ? – יש לענות ראשית על השאלה, האם יש אנשים התלויים בנו למחייתם ואשר יפגעו כלכלית אם לא נהיה בחיים.

על פי הנתונים שסיפקת הנחנו שאין לך בן/בת זוג או ילדים התלויים בך למחייתם.
כמובן שעלייך לבחון היטב האם ישנם אנשים נוספים התלויים בך למחייתם לדוגמה הורים מבוגרים או אחים.

גם אם כרגע אין אנשים כאמור אך התשובה עומדת להשתנות למשל בשל לידה מתוכננת או אימוץ ילד וכיוצ"ב, הרי שיש לשקול הצטרפות לביטוח חיים עוד לפני האירוע.

ההצטרפות לביטוח חיים קלה וזולה יותר ככל שאנו צעירים ובריאים יותר. כל שנדחה את ההצטרפות לביטוח החיים ייתכן שבשל מצב בריאותנו תדרוש חברת הביטוח עלות נוספת הנקראית תוספת רפואית.

על כך את מוזמנת לקרוא בהרחבה במאמר ביטוח חיים – מאפיינים עיקריים.

למעשה רק אם התשובה לשאלה: האם יש אנשים התלויים בי למחייתם ? היא שלילית מוחלטת ותישאר שלילית גם בעתיד הנראה לעין, הרי שהצדק עמך ואינך זקוקה לביטוח חיים ויכולה לחסוך את עלויותיו.

החסכונות הפנסיונים ביטוח המנהלים וקרן הפנסיה המקיפה מציעים חיסכון לגיל פרישה ואינם מחייבים הצטרפות לביטוח חיים.

בעת ההצטרפות לביטוח מנהלים או במהלך תקופת החיסכון בו ניתן להצטרף לביטוח חיים או ביטוחים אחרים בהתאם להנחיות החוסך וצרכיו.

בקרן הפנסיה המקיפה ניתן לחסוך לפנסיה ולקבל פטור מתשלום לביטוח החיים (בקרן פנסיה הוא נקרא ביטוח שאירים) למשך שנתיים בכל פעם. כדי להמשיך ולקבל את הפטור האמור יש לחדש את ההצהרה על הרווקות מדי שנתיים.

חשוב לנו להדגיש, כי אין לקבל החלטות על ביטולי ביטוחים אישיים כגון ביטוחי חיים, ביטוחי אובדן כושר עבודה, ביטוחי נכות, ביטוחי בריאות וביטוחי סיעוד כבדרך אגב.
מומלץ להיעזר בייעוץ פנסיוני מוסמך ולבחון את ההשלכות של צעד זה על החוסכים וחיי הקרובים להם.

קבלת החלטות על ביטולי ביטוחים ללא בדיקה מדוקדקת והכנה נכונה עלולה לפגוע בחוסכים ובקרוביהם ולפגוע מאוד באיכות חייהם ובעתידם הכלכלי.

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה ?

ובהמשך לשאלתך מה כדאי לי יותר האם קרן פנסיה מקיפה או ביטוח מנהלים? זוהי כמובן שאלה חשובה מאוד העולה בכל תהליך ייעוץ פנסיוני.

במהלך הייעוץ הפנסיוני מתאימים את סוג המוצר הפנסיוני ללקוח על פי מצב החסכונות הקיימים לו, הנחיותיו וצרכיו.
בתהליך הייעוץ הפנסיוני נשאל על גילו של הלקוח, מצבו המשפחתי, גיל בני המשפחה, הכנסתו של הלקוח והכנסת בן/בת זוגו, עיסוקם ומעמדם המיסויי.

כמו כן נבחן את:

 1. היקף חסכונותיו של הלקוח ובן זוגו בכלל החסכונות הפנסיונים, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה מקיפות, קרנות פנסיה כלליות, קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות ביטוח וחיסכון אחרות.
 2. היקף החסכונות הפיננסים בבנקים ובבתי ההשקעות.
 3. מקורות כספיים נוספים העומדים לרשות הלקוח ולרשות בן הזוג כגון פנסיה או קצבה ממקורות כגון הביטוח הלאומי ורשויות המדינה, נדל"ן מניב, ירושה מובטחת ועוד.
 4. ההלוואות וההתחייבויות החלות על הלקוח ובן זוגו.
 5. היקף הביטוחים האישיים של הלקוח ושל בני משפחתו, כולל ביטוחי חיים, ביטוחי נכות, ביטוחי אובדן כושר עבודה, ביטוחי בריאות וביטוחי סיעוד.

וכמובן כל נתון נוסף הרלבנטי לסעיפים אלה.

מניתוח מלוא הנתונים מעלה:

 • ניתן יהיה ללמוד מהם הפערים בין המצב הרצוי ללקוח לבין המצב המצוי.
 • האם יש צורך לחסוך עוד כספים, מעבר למה שנחסך עד כה, כדי להגיע ליעד ההכנסה בגיל הפרישה.
 • כיצד כדאי לחסוך כספים אלה ואיזה מוצר פנסיוני מתאים לכך.
 • האם יש צורך לערוך שינויים בהיקף ואיכות הביטוחים הקיימים.
 • האם יש צורך בביטוחים אישיים נוספים.

כלומר, תהליך הייעוץ הפנסיוני מאפשר לנו להסיק מסקנות לגבי השינויים הדרושים ללקוח ולבחור את המוצרים הפנסיונים המתאימים להשגת מטרות אלה.

מטבע הדברים ביטוח המנהלים שונה מקרן הפנסיה המקיפה במאפיינים רבים עליהם ניתן לקרוא בהרחבה במאמרים שכתבנו למענכם כגון:

ועל קצה המזלג:

ביטוח מנהלים

ביטוח המנהלים מתאים לשכירים (לעצמאים ניתן להציע חיסכון פנסיוני דומה הנקרא פוליסת ביטוח +חיסכון).

ההפקדות בביטוח מנהלים משמשות בחלקן לצבירת החיסכון לגיל פרישה ובחלקן לרכישת ביטוחים נלווים, כגון ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה.
ביטוח המנהלים מאפשר התאמת הביטוחים במדויק לחוסך וכן את רכישת מאפיין השחרור.

בנוסף, בחלק מביטוחי המנהלים ניתן לקבל מקדם קצבה עם ההצטרפות לביטוח ולבחור במסלולי קצבה שונים. ביטוח מנהלים הוא למעשה פוליסת ביטוח ומשמעותו חוזה בין חברת הביטוח והחוסך.
חברת הביטוח אינה יכולה לשנות את זכויותיו של החוסך המופיעות בפוליסה כל עוד הוא משלם את ההפקדות והפרמיות עבור הביטוחים.

הפקדות הכספים בביטוח המנהלים, מוגבלות במידה מסוימת על ידי תקנות המס. למעסיק מותר להפקיד עבורנו עד לשכר של כ-32,000 ש"ח בחודש (4 פעמים המשכורת הממוצעת במשק).

בביטוח המנהלים ניתן לבחור מי יהיו שמות המוטבים שיקבלו פיצוי כספי.

קרן פנסיה

קרן פנסיה מקיפה מתאימה הן לשכירים והן לעצמאים.

ההפקדות בקרן פנסיה מקיפה משמשות בחלקן לצבירת החיסכון לגיל פרישה ובחלקן לרכישת ביטוחים נלווים, כגון ביטוח שאירים (דומה במהותו לביטוח חיים) וביטוח נכות (דומה במהותו לביטוח אובדן כושר עבודה).

קרן הפנסיה המקיפה קובעת את היקף הביטוחים בהתאם למשכורת המבוטחת דרכה וכוללת מאפיין הנקרא זקיפת דמי גמולים (דומה לשחרור בביטוח המנהלים).

קרן הפנסיה המקיפה מציעה מגוון מסלולי ביטוח לפיהם ייקבעו את קצבת השאירים וקצבת הנכות שישולמו.

דמי הסיכון (עלויות הביטוחים) שגובה קרן הפנסיה המקיפה, נחשבים זולים מאוד לעומת עלויות הביטוחים לו היו נרכשים דרך חברות הביטוח (כדוגמת ביטוחי מנהלים).

דמי הניהול בקרן פנסיה מקיפה זולים בדרך כלל מאלה הנגבים בביטוחי מנהלים. כתוצאה מכך, החיסכון המצטבר בקרן פנסיה מקיפה יהיה בדרך כלל גבוה מהחיסכון שיצטבר בביטוח המנהלים.

קרן פנסיה מקיפה קובעת תקופת אכשרה של חמש שנים.

קרן פנסיה מקיפה קובעת מקדם המרה (דומה במהותו למקדם הקצבה) לאחר שהחוסך הגיע לגיל הפרישה וביקש להתחיל לקבל את קצבת הזקנה.

בנוסף, מקדם ההמרה בקרן פנסיה מקיפה אינו מובטח גם לאחר קביעתו. מקדם ההמרה בקרן פנסיה מקיפה עלול להשתנות ולהשפיע על הפנסיה המשולמת.

נכון לאוגוסט 2010, קיימת מגבלת הפקדה לקרן פנסיה מקיפה ולא ניתן להפקיד בה מעבר ל 20.5% ממשכורת של כ-16,000 ש"ח (פעמיים השכר הממוצע במשק). אם המשכורת של השכיר או ההכנסה של העצמאי גבוהות מכך, הרי שיש למצוא פתרון נוסף עבור הפקדת הכספים הנוספים המגיעים להם לחיסכון הפנסיוני.

בקרנות הפנסיה המקיפות השונות מבטיחים את מעמדם של שאירי החוסך על ידי הבטחת הגנה ביטוחית עבורם. קרן הפנסיה המקיפה אינה מתירה לנו לבחור את השאירים והנושא נקבע בהתאם להגדרות התקנון.

הקצבאות המשולמות על ידי קרן פנסיה מקיפה עלולות להיות מקוזזות מול תשלומים המגיעים לחוסך או לשאיריו מביטוח לאומי, משרד הביטחון או מקור אחר.

מדי חודש בודקת קרן הפנסיה המקיפה את התשואה הדמוגרפית ואחת לשנה (או בתדירות גבוהה יותר בהתאם לתקנון), את המאזן האקטוארי. אם נוצר גרעון באחד מפרמטרים אלה תשתמש קרן הפנסיה המקיפה בכספיהם של כלל החוסכים על מנת לשלם את הפער שנוצר. כאן בעצם מופעל מנגנון הערבות ההדדית, המדגים את מעמדם של החוסכים בקרן פנסיה כמבטחים של עצמם.

קרן פנסיה מקיפה פועלת על פי תקנון המסדיר את זכויות וחובות החוסכים והפנסיונרים. קרן הפנסיה המקיפה רשאית לשנות את התקנון ולהיטיב או לפגוע בחוסכים.

קרן פנסיה מקיפה זכאית להשקיע 30% מהכספים הנחסכים בה באגרות חוב ממשלתיות המבטיחות תשואה וריבית של כ-4% לשנה. זכות זו אינה קיימת לשאר החסכונות הפנסיונים כביטוח המנהלים, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. זכות זו היא יתרון של קרן הפנסיה המקיפה על פני שאר החסכונות הפנסיונים, במיוחד בשעות משבר בשוק ההון.

לסיכום – ביטוח מנהלים או קרן פנסיה ?

כפי שניתן לראות מהתקציר לביטוח מנהלים ולקרן פנסיה מקיפה מאפיינים שונים, חלקם יתרונות וחלקם חסרונות וחלקם מאפיינים שבעיני חלק מאיתנו יהיו מהותיים יותר ובעיני חלק אחר ממש לא חשובים.

אי אפשר לומר בצורה חותכת מי מהם טוב יותר.

אין מוצר פנסיוני טוב או רע יש מוצר מתאים או מוצר לא מתאים.

בעיננו ב RDVC, הטוב ביותר הוא לבצע תהליך ייעוץ פנסיוני מסודר ורק לאחר ששקללנו את הנחיות הלקוחות, צרכיהם וכמובן מצב החסכונות והביטוחים העדכני להציע להם את הסוג המתאים להם.


התשובה נכתבה על ידי רויטל דור-וילק, יועצת השקעות ופנסיה.
אין לראות בתשובות אלו כמתן ייעוץ השקעות ו/או יעוץ פנסיוני. מומלץ לקבל ייעוץ מוסמך לפני לפני ביצוע פעולות השקעה או שינויים בתיק הפנסיוני.

יש גם לכם שאלה בנושאי השקעות ופנסיה, לפרטים כנסו לדף שליחת שאלה ליועצת השקעות ופנסיה.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן