ניתוח סקר על השקעות פיננסיות סולידיות   (אוקטובר 10, 2012)

במהלך חודש אוגוסט 2012, הרצנו סקר על השקעות פיננסיות סולידיות. רצינו לבדוק מה אנשים יודעים על השקעות סולידיות, כיצד הם מגדירים מה זו השקעה סולידית וכיוצ"ב.

במאמר זה נביא לכם את תוצאות הסקר וניתוחו.

לפני שניגש לתוצאות, נציין כי הסקר פורסם ברשתות חברתיות, הוא היה אנונימי, מולא על ידי אנשים אקראיים, שמצאו עניין והסכימו לתרום כמה דקות מזמנם. הסקר לא נעשה לפי בחירת מדגם מייצג ולכן צריך להסתכל על התוצאות וניתוחן באופן זהיר.
הסקר מולא על ידי עשרות רבות של אנשים והוא בהחלט נותן תמונה מסוימת וחומר למחשבה.

ביקשנו מהמשיבים לסקר לתת לנו כמה פרטים אישיים בסיסיים ולכן נוכל לומר כי:

 • כ 20% מהמשיבים לסקר הינן נשים.
 • גיל המשיבים הממוצע הינו כ-45, הגיל המינימאלי היה 25 וכ-85% הם בני 26 עד 55
 • כמחצית מהעונים הם שכירים, 40% עצמאים והשאר פנסיונרים, סטודנטים וכו'.
 • גודל התיק הפיננסי הממוצע של המשיבים הינו כ-700 אלף ש"ח. 35% ציינו שיש בידיהם עד 100 אלף ש"ח, כ-35% ציינו כי יש ברשותם בין 100 אלף ש"ח למיליון ש"ח ולכ-10% תיק ששוויו מעל מיליון ש"ח. השאר לא ציינו כלל האם יש להם תיק השקעות ומה גודלו.

מכאן נעבור לשאלות, נציג את סיכום התשובות וננתח על פי מיטב הבנתנו את שניתן ללמוד מהן:

שאלה 1 – מהן השקעות סולידיות בעולם ההשקעות הפיננסיות ?

לשאלה זו סיפקנו כמה משפטים לבחירה, הנה כמה מהם ואחוז המשיבים שבחרו בכל תשובה:

 • השקעות עם סיכוי גדול לרווח – 0%
 • השקעות במניות של חברות גדולות ומוכרות – 11%
 • השקעות שמבטיחות את הקרן והתשואה ברמת וודאות גבוהה – 78%
 • שאר המשפטים קבלו אחוזים בודדים

שמחנו לראות כי רובם הגדול של המשיבים, אכן חושבים שהשקעות סולידיות הן השקעות המבטיחות את הקרן והתשואה ברמת וודאות גבוהה ואלה החדשות הטובות.
אך החדשות הפחות טובות, הן שישנם לא מעט אנשים החושבים שמניות יכולות להיות השקעה סולידית.

אנחנו יכולים להסכים שקיימות בשוק בכל רגע נתון, חברות שההשקעה במניות שלהן לא בהכרח מהווה סיכון גבוה. עם זאת, שום מניה לא מבטיחה למשקיעים, מחירה לא ירד או שיקבלו תשואה מובטחת עד תאריך מסוים ולכן אין ביטחון כי הקרן תשמר.

שאלה 2 – בתיק השקעות סולידי, כמה אחוזים לכל הפחות צריכים להיות מושקעים באפיקים סולידיים ?

אפשרנו למשתתפים לבחור אחוזים מ-10% ועד 100% בקפיצות של 10. הינה סיכום של התשובות, בצד ימין האחוז הסולידי בתיק ובצד שמאל כמה אחוזים מהמשיבים סימנו אותו:

 • בין 10% ל-50% – 19%
 • 60% – 16%
 • 70% – 19%
 • 80% – 24%
 • 90% – 17%
 • 100% – 1%

יש וויכוח מקצועי ולגיטימי בין אנשי המקצוע בתחום הפיננסי, לגבי מהו אותו אחוז החזקה בהשקעות סולידיות שממנו נוכל להחשיב תיק נכסים כסולידי.

אפשר לומר שבישראל, מקובל שתיק השקעות צריך להכיל לפחות 70% אפיקים סולידיים, כדי להיחשב לסולידי. עם זאת, תוכלו למצוא גם כאלה שיטענו ש 50% מספיקים ויתנו זאת בכך שחלק מהשקעות התנודתיות לא יהיו בסיכון גבוה וכיוצ"ב.

אנו ב-RDVC מחמירים ומצפים לראות לפחות 80% מהתיק במוצרים סולידיים, כדי שנוכל להגדיר את תיק ההשקעות כסולידי.

אם כך, מפתיע שכמעט חמישית מהמשתתפים בסקר חושבים שתיק שמכיל בין 10% ל-50% אפיקים סולידיים, יכול להיחשב לסולידי. 5% אף ענו שמספיקים 10% מהתיק המושקעים סולידית כדי שהתיק יהיה סולידי וזה כבר די מטריד.
מעט יותר מ-60% חושבים שתיק השקעות סולידי צריך להיות מושקע כך שלפחות 70% ממנו יהיו באפיקים סולידיים וזאת בהתאם לאחוז המקובל פחות או יותר בשוק ההון הישראלי. רק 42% מחמירים וחושבים כמונו כלומר שהאחוזים צריכים להיות 80% לכל הפחות.

כדי להבין טוב יותר את התנהגותו של תיק סולידי במצבי שוק משתנים, קראו את המאמר תיק השקעות 85/15 ומידת התאמתו למשקיעים סולידיים.

כפי שחשבנו, התפיסה הכללית, לגבי אחוז ההשקעות הסולידיות הדרוש כדי שתיק ייחשב לסולידי, מתירנית למדי. לא פעם, אנו מקבלים טלפונים מאנשים המספרים שיש להם תיק "סולידי" ולא מבינים כיצד הוא איבד עשרות אחוזים מערכו. מצב כזה אפשרי,בעיקר כאשר אחוז החזקת המוצרים הסולידיים אינו גבוה מספיק בתיק.

שאלה 3 – סמן את כל המוצרים שלדעתך יכולים להיחשב כסולידיים

הצגנו רשימה ארוכה של מוצרים פיננסים ואפשרנו למשיבים לסמן יותר ממוצר אחד.
לפניכם, חלק מהתשובות:

 • אג"ח מדינה – 93%
 • אג"ח קונצרני – 27%
 • מניות – 3%
 • תעודות סל – 21%
 • תוכנית חסכון בבנק – 80%
 • פוליסת חיסכון – 41%
 • מק"מ – 65%
 • פיקדון יומי – 69%
 • כסף בעו"ש – 38%
 • אופציות – 2%
 • פיקדונות מובנים – 26%
 • קרנות נאמנות – 24%

נזכיר כי השקעה סולידית הינה השקעה המבטיחה לשמור על הקרן שהשקענו ולשלם עליה ריבית מובטחת. נוסיף, כי בעינינו מוצר פיננסי יחשב סולידי אם, בין היתר, הדירוג שלו הינו לפחות -AA . כלומר, רמת הבטחת הקרן הינה ברמת וודאות גבוהה. לכן, בסך הכל, התשובות שקבלנו סבירות, למעט כמה השגות שנתייחס אליהן בהמשך.

מצד אחד, אג"ח קונצרני , אכן יכול להיחשב לסולידי, בהתאם לדירוג ולמצב החברה שהנפיקה אותו. עם זאת, חלק מהאגח"ים הקונצרנים תנודתיים מאוד ומסוכנים. בוודאי שמעתם את המושג "אג"ח זבל" הניתן לאג"ח שהסיכוי לקבל ממנו את הכסף בחזרה, נמוך ביותר.

מניות מטבען לא מבטיחות קרן ולכן אנו לא מחשיבים אותן כהשקעה סולידית.

מוצרים בנקאים כגון פיקדונות, תוכניות חיסכון וכיוצ"ב, תלויים לרוב ביציבות הבנק ודירוגו ולפי זה נוכל לקבוע האם ההשקעה יכולה להיחשב לסולידית.

חשוב לבחון באופן פרטני כל מוצר השקעה ולקבוע האם הוא סולידי. כמו כן, יש לזכור כי מוצר שהיום נחשב לסולידי, יכול להפוך תוך כדי החזקתו לתנודתי. במהלך השנים האחרונות ראינו בישראל לא מעט אגרות חוב קונצרניות, מאבדות את הדירוג הגבוה שהיה להן. חלקן אף הפך לאגרות חוב בהסדר והחברות שהנפיקו אותם הנהיגו "תספורות" וגרמו להפסדים כבדים למחזיקים בהם ולכן צריך לעקוב אחר ההשקעות בתיק.

שאלה 4 – האם השקעה במטבעות מרכזיים כגון דולר ארה"ב, אירו, לירה שטרלינג וכיוצ"ב נחשבת להשקעה סולידית עבור ישראלי ?

רק 7% ענו שהשקעה במטבעות זרים יכולה להיחשב כהשקעה סולידית, מחצית מהנשאלים ענו שלא, 13% ענו שלפעמים וכמעט רבע אמרו שזה תלוי במצב.

רבים מהמשיבים לסקר, זכרו שהשקעה במטבע זר חושפת אותם לשינוי בשער החליפין של השקל לעומת המטבע הזר. פיחותים ותיסופים של מטבעות זרים כלפי השקל, יכולים לקרות תוך זמן קצר ולהשפיע לטובה אך גם לרעה על שווי התיק שלנו.

השאלה ששאלנו היא אכן שאלה מורכבת. מאחר שאנו חיים בארץ, אנו זקוקים לשקלים ולכן, יש לבדוק שהתיק סולידי מבחינה שקלית. מכיוון שמט"ח לא יבטיח (ברוב המקרים) את השווי השיקלי שלו, הוא לא ייחשב לסולידי.
עם זאת, ישנם משקיעים שניתן להחשיב את השקעתם במטבע זר כסולידית. כך למשל, אם נניח שהשקענו חצי מיליון דולר בפיקדון דולרי בבנק מדורג גבוה מאוד ונניח כי כספים אלה מיועדים להשקעה בנדל"ן בארה"ב, הרי, שהשקעה זו יכולה להיחשב כהשקעה סולידית.

לסיכום, ברוב המקרים, למי שמרכז חייו בישראל והוצאותיו העיקריות בשקלים, השקעות במט"ח לא יכולות להיחשב כסולידיות. עם זאת, קיימים מקרים בהם מתוכננת הוצאה הנקובה במטבע זר ואז בהחלט ניתן לאתר השקעה מתאימה במטבע זר כך שתיחשב כסולידית.

שאלה 5 – מה מטרות תיק ההשקעות שלכם – לא משנה מה גודלו

בשאלה זו אפשרנו לסמן יותר ממטרה אחת. להלן המטרות שקבלו את מירב האחוזים לפי סדר יורד:

 • לחסוך לפרישה / פנסיה – 55%
 • לחסוך לטווח בינוני – 37%
 • להגדיל בצורה משמעותית את ההון שלנו – 37%
 • לדאוג לעתיד ילדי – 31%
 • לייצר לעצמנו קצבה חודשית – 26%
 • לשמר את מה שחסכתי – 23%
 • רכישת נכס – 11%
 • לחסוך לטווח קצר – 9%

הכי בולט הוא שמעל למחצית מהנשאלים חוסכים לפנסיה, דרך תיק ההשקעות וכרבע מחפשים דרך ליצור לעצמם קצבה חודשית. מכיוון שאנו עוסקים במתן

ייעוץ פנסיוני
בנוסף לייעוץ השקעות, שמחנו לגלות שקיימת מודעות גדולה יחסית לצורך בחסכון פנסיוני.

אם עד לפני עשור או שניים, עובד יכול היה לצפות לצאת לפרישה עם קצבה, שהיקפה קרוב ל 70% משכרו, הרי שכיום המצב אינו כזה. רבים מתחילים להפנים זאת לחסוך לפנסיה דרך בניית תיקי השקעה או השקעות כמו נדל"ן, בנוסף לחיסכון היותר סטנדרטי דרך קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וכיוצ"ב.

נתון מעניין נוסף ולא מפתיע, הוא שככל שהגיל עולה, אחוז האנשים שציינו כי הם חוסכים לפנסיה הולך וגדל.

שמנו לב שרק כרבע מהמשיבים, סימנו כי מטרת השקעתם היא "לשמר את מה שחסכתי". זהו משפט מפתח בו משתמשים בעיקר, משקיעים המגדירים עצמם, משקיעים סולידיים. גם במקרה זה ניתן לראות מהנתונים כי ככל שעולה הגיל, כך עולה אחוז האנשים שציינו זאת. נתון מעניין נוסף הוא שבעלי תיק ההשקעות גדול יותר ציינו את שמירת הכסף כמטרה.

שאלה 6 – איזה סוג משקיע אתם

 • חששן, העיקר לא רוצה להפסיד – 15%
 • מוכן לקחת סיכונים מדודים וקטנים לטובת השגת רווחים – 51%
 • מוכן לקחת סיכונים לטובת השגת רווחים – 30%
 • מוכן לסכן את עצמי מאוד, העיקר להשיג תשואה גבוהה – 1%

אז אפשר לומר כי לפי התשובות, 66% מהנשאלים צריכים להיות משקיעים סולידיים.
האמת שזה לא כל כך מפתיע. השאלה הבאה שואלת על צפי הרווחים ושם כבר מסתתרת הפתעה.

ידוע כי קיים מתח בין הרצון שלא לקחת סיכונים או סיכונים קטנים בלבד לבין הרצון להשיג תשואות גבוהות.

"אני משקיע סולידי, חשוב לי מאוד לשמור על מה שחסכתי ואני מצפה לקבל תשואה של 10% לשנה לפחות". זהו משפט שמדי פעם אנו שומעים מאנשים המתעניינים בשירות שלנו. משפט זה מדגים ומדגיש את הפער בין הרצון להיות סולידי לבין הרצון להשיג תשואה גבוהה. הבעיה היא שהתשואה השנתית הקיימת בהשקעות סולידיות אינה 10% – לפחות לא כיום.

במהלך השנים האחרונות, ראינו במוצרים סולידיים תשואות ריאליות של אחוזים בודדים, לפעמים אף פחות מאחוז. לכן תיאום ציפיות הוא דבר חשוב. אם ההשקעות אינן מניבות תשואות המתאימות לציפיותיכם תיגרם לכם אכזבה. אז מעניין מאוד לראות מה חושבים על כך הנשאלים שענו על השאלה הבאה.

שאלה 7 – איזו תשואה ריאלית שנתית לדעתכם ניתן להשיג בהשקעות סולידיות כיום (אוגוסט 2012), הכוונה היא, מה הרווח השנתי מעל האינפלציה שניתן להשיג לדעתכם:

 • פחות מ-1% – 8%
 • בין 1% ל-2% – 34%
 • בין 2% ל-3% – 19%
 • בין 3% ל-5% – 22%
 • בין 5% ל-8% – 7%
 • מעל 8% – 5%

החדשות הטובות הן שקצת מעל 40% הם בעלי ציפיות מציאותיות. אפשר אפילו לומר שעד כ-60% שבחרו תשואה שנתית של 3% ומטה, נמצאים עדיין בתחום ציפיות סביר, גם אם מעט אופטימי.

כמו כן, ניתן ללמוד הרבה מכך, שישנם 12% – מספר לא מבוטל – שמאמינים שניתן להשיג תשואה ריאלית של מעל ל-5% לשנה באפיקים סולידיים. בנוסף, ישנם 5% המאמינים שאפשר להשיג גם מעל ל-8% לשנה. אלה תשואות שלא קיימות במוצרים סולידיים בשנים האחרונות. נקל, לנחש מה יחוש לקוח כזה המגדיר עצמו סולידי, המצפה לתשואה גבוהה מאוד, כאשר התיק יניב לו תשואה נמוכה מדי לטעמו.

סיכום הסקר על השקעות פיננסיות סולידיות

כמומחים לייעוץ השקעות סולידי, אנו מודעים לכך שלא תמיד ברור לציבור הרחב, מהי בדיוק השקעה סולידית, מהם המוצרים הכלולים בתיק סולידי, מהי התשואה העדכנית בהשקעות סולידיות וכיוצ"ב. האמת היא, שגם בין אנשי המקצוע תמצאו הבדלים וניואנסים שונים בנושא.

הסקר חיזק אצלנו מצד אחד את הצורך להמשיך ולסייע לקהל הרחב בהבנת הנושא והתעמקות בו על ידי כתיבת תכנים. מצד שני, שמחנו לראות שרבים מבינים מהן הציפיות הריאליות מהשקעות סולידיות ומבקשים לדאוג לעתיד בעזרת תיק השקעות ללא לקיחת סיכונים גבוהים מדי.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן