סולידי או לא סולידי זאת השאלה – חלק א'   (יוני 6, 2014)

כמעט בכל תיק השקעות, נמצא השקעות סולידיות. מכיוון שאין הגדרה מילונית, לא תמיד ברור לקהל המשקיעים ולאנשי המקצוע מהי השקעה פיננסית סולידית ואיזה השקעה אינה נחשבת לכזו. כמומחים למשקיעים סולידיים אנו ב-RDVC, נוטים להחמיר ומגדירים חלק ממוצרי ההשקעה וניירות הערך כתנודתיים, בזמן שאנשי מקצוע אחרים מגדירים אותם אחרת.

כדי למנוע את הבלבול, חייבים להגדיר מהי השקעה סולידית. אם תשאלו משקיעים סולידיים מה חשוב להם, הרי שלרוב התשובה תהיה:

  1. שחשוב להם שהכסף שהם הביאו מהבית יחזור אליהם בהסתברות גבוהה מאוד.
  2. שההשקעה שלהם לא תסבול מתנודתיות גבוהה מדי עד כדי אפשרות להפסד של עשרות אחוזים מכספם. לקוחות סולידיים, יספרו על תחושת מצוקה וחרדה בעת ירידות חדות בשווי תיק ניירות הערך שלהם.

מניסיון רב שנים, הבנו, שלקוחות סולידיים יעדיפו להשקיע בגוף שייתן להם הבטחה כתובה להחזר הכסף עם מועדים ברורים. כך למעשה, תיווצר מחויבות משני הצדדים זה המשקיע וזה שמקבל לידיו את כספי ההשקעה. המשקיעים הסולידיים רוצים גם לוודא שהגוף הזה שמבטיח את ההבטחות, להחזר הכספים, יהיה חסין פיננסית, עד כמה שאפשר, כך שיוכל לעמוד מאחורי הבטחותיו.
לכן ב RDVC הגדרנו השקעה סולידית כך:
השקעה סולידית הינה השקעה המקיימת בכל עת את כל התנאים הבאים:

  1. להשקעה קיימת הבטחה כתובה להחזיר למשקיעים את הסכום שהשקיעו בתאריך פירעון מסוים. ההבטחה כתובה במסמך רשמי כתשקיף או בתנאים כללים הנמסרים ללקוחות בעת ההשקעה. בדרך כלל, קיימת גם התחייבות לשלם ריבית שנתית או תקופתית במועדים מסוימים.
  2. ההבטחה לשמירה על הקרן ניתנת רק למי שיחזיקו בהשקעה עד לפירעונה. ההבטחה אינה ניתנת למי שמוכרים את ההשקעה לפני הפירעון.
  3. ההבטחה הכתובה, להחזר הכספים, ניתנת על ידי חברה או מדינה המדורגת בדירוג גבוה מאוד של -AA ומעלה (דירוג Standard and Poor?s) או דירוג מקביל של חברת הדירוג Moody's. המשמעות של דירוג גבוה מאוד כאמור היא, שהחברה או המדינה בה השקענו, תשלם בהסתברות גבוהה מאוד את הקרן שהשקענו ואף תוסיף מדי תקופה ריבית.
  4. ההשקעה נותחה ונמצאה כסולידית על ידי יועץ השקעות. מלבד נושא ההבטחה הכתובה והדירוג הגבוה מאוד שהזכרנו, חשוב שאנשי המקצוע כגון יועצי השקעות יעריכו את רמת הסיכון שיש בכל השקעה בהתאמה ללקוחות המשקיעים. יועצי ההשקעה יקבעו את רמת הסיכון בין היתר, על פי מאפייני הלקוחות, שמירה על כוח הקניה, הענף אליו שייכת החברה בה משקיעים, מוניטין בעלי השליטה, מטבע ההשקעה, סחירות ההשקעה ועוד.

כעת נעבור אל רשימה (חלקית) של מוצרים פיננסים וניירות ערך וננסה לענות על השאלה "סולידי או לא סולידי".

פיקדונות בנקאיים

בפיקדון בנקאי אנו מפקידים בבנק סכום כסף (הפקדה חד פעמית או הפקדה חודשית) ומקבלים מהבנק מסמך. מסמך זה מכיל הבטחה לפיה נקבל את הקרן שהשקענו בחזרה בתום תקופה מוגדרת (יום, שבוע, חודש וכיוצ"ב) בתוספת ריבית. לעיתים קיימת גם הבטחה לקבלת הצמדה למדד המחירים לצרכן.

על פניו מוצר זה מקיים את שני התנאים הראשונים, הבטחה כתובה להחזר הקרן הניתנת למחזיק ההשקעה עד תאריך הפירעון. עם זאת, מה שיקבע האם זהו מוצר סולידי הוא חוסנו הפיננסי (הדירוג) של הבנק מנפיק הפיקדון. בנוסף, על יועצי ההשקעות לקבוע את רמת הסיכון בהשקעה זו בהתאם למאפייניו של הלקוח שמשקיע, מיקומו של הבנק בענף,
המוניטין, מטבע ההשקעה ועוד.

כך למשל, יש משמעות למדינה בה פועל הבנק. בארה"ב לדוגמה, קיים ביטוח פיקדונות (מוגבל בסכום) שמספק הבנק הפדרלי לפיקדונות בנקאיים. לעומת זאת, בקפריסין, שנקלעה למצב כלכלי קשה ב-2013, הוחלט לשנות את תנאי הפיקדונות שמעל ל 100,000 אירו. פיקדונות אלה הוקפאו ונקבע ש 40% מהם יהיו ללא יכולת משיכה ו 37% מהם הומרו למניות The Bank of Cyprus.

יועצי ההשקעות היו מתייחסים לסיכון האשראי הקיים בהשקעה זו ולהיקף החשיפה של הלקוח הישראלי להשקעה מט"חית זו בכלל תיק ההשקעות שלו.

פיקדונות בנקאיים – מסקנה

בעולם קיים מגוון רחב של פיקדונות אשר רק חלקם יכול להיחשב לסולידי. כאשר מדובר בבנק בארץ המדורג בדירוג גבוה (-AA לפחות), הרי שפיקדון שיקלי שלו ייחשב לרוב כסולידי.

תוכניות חיסכון

בדומה לפיקדונות הבנקאיים, גם כאן אנו מפקידים כספים כסכום חד פעמי או כהפקדה חודשית לתכנית החיסכון בבנק או גוף פיננסי אחר.

השוני בין פיקדונות לתכניות החיסכון, הוא באורך תקופת ההשקעה, במגוון מטבעות להשקעה ואף בהצמדה למדד המחירים לצרכן.

בדרך כלל, תכניות חיסכון מוצעות לטווחים של כמה שנים בין 3-10 שנים וחלקן אף לזמן ארוך מכך. בנוסף, הבנקים מציעים תכניות חסכון בשקלים צמודים למדד המחירים לצרכן או ללא הצמדה למדד וכן גם בדולר ארה"ב או באירו.
כמו כן, קיימות תכניות חיסכון מיוחדות המוצעות על ידי גופים פיננסים לא בנקאיים כגון חברות ביטוח.

תוכניות חיסכון – מסקנה

תכנית חיסכון יכולה להיות השקעה סולידית אם היא תקיים את ארבעת התנאים המפורטים בהגדרה. לעומת זאת, והיה והתכנית שייכת לבנק או לחברת ביטוח המדורגים נמוך או שהבנק נמצא במדינה אחרת המדורגת נמוך או שהיא נקובה במטבע זר ייתכן שהיא תיחשב לתנודתית.

עד כאן חלקו הראשון של המאמר, בחלקו השני נבדוק האם אגרות חוב, מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל הינן סולידיות.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן