קרן נאמנות מחלקת – קרן נאמנות שמשלמת קצבה   (ינואר 29, 2014)

כאשר מגיעים לגיל הפרישה רבים מחפשים פתרון שישלם להם קצבה חודשית. לעיתים המקור הכספי העיקרי ממנו צריך לחיות הוא תיק ההשקעות בבנק. במקרה כזה, יבקשו המשקיעים שהכספים בבנק יניבו הכנסה ויאפשרו מימון המחייה השוטפת.

אחד הפתרונות שמעטים מכירים הוא קרן נאמנות מחלקת. קרן זו משלמת קצבה חודשית.

פנסיונרים ואחרים, מחפשים לעיתים אחר פתרונות השקעה שיספקו להם הכנסה חודשית שוטפת מתיק ההשקעות שלהם.

בשוק ההון קיים מגוון מוצרים המאפשרים ליצור הכנסה חודשית, אך הם מחייבים השתתפות פעילה מצד המשקיעים. כך למשל, חלק מהמשקיעים בוחר להשקיע בפיקדונות שקליים לתקופה של חודש. כך, המשקיעים יכולים למשוך את הסכום שדרוש להם בעת פירעון הפיקדון.

יש  משקיעים שבוחרים להשקיע בקרן נאמנות כספית ופשוט מוכרים חלק מקרן הנאמנות לפי הצורך. בנוסף, יש שמשקיעים בתיק המכיל אגרות חוב, היוצרות הכנסה חודשית בעזרת הקופונים.

מה זו קרן נאמנות מחלקת

נוסף, על המוצרים המפורטים מעלה, קיים פתרון נוסף הנקרא קרן נאמנות מחלקת, המשלמת הכנסה חודשית בתאריך קבוע מדי חודש.  ההכנסה החודשית תלויה בסכום שמושקע בקרן הנאמנות המחלקת ובתשואה שהושגה בה.

קרן נאמנות מחלקת למעשה משקיעה את הכספים שהושקעו בה במגוון השקעות (סולידיות ותנודתיות) ומניבה תשואה.  בכל חודש בתאריך קבוע מחלקת הקרן הכנסה חודשית בשיעור שבין %0.5-%0.3  מתוך הסכום שמושקע בה.

הקרן מחלקת את ההכנסה ללא קשר לתשואה שהיא הניבה בפועל.

לכן, בחודשים בהם התשואה שהושגה הייתה גבוהה מהאחוז שמחולק, סך שווי הקרן יגדל. עם זאת, בחודשים בהם התשואה היתה נמוכה מהאחוז שמחולק, התשלום יבוא על חשבון חלק מהקרן.  אם האחוז המחולק גבוה מהתשואה, לאורך זמן, הרי שהקרן תלך ותישחק ככל שיעבור הזמן ושווי השקעתנו ילך וירד.

קרן נאמנות מחלקת – האם זו השקעה סולידית

בחירה בפתרונות השקעה שהוזכרו מעלה כגון פיקדונות שקליים, המופקדים בבנק המדורג בדירוג גבוה מאוד של AA- ומעלה, היא סולידית ושומרת על הקרן.  בחירה בהשקעה בקרנות נאמנות כספיות, אינה סולידית לפי הגדרה מחמירה, אך קרובה מאוד לכך.

השקעות אלה מחייבות מעקב אחר תאריך הפירעון ופנייה אקטיבית לבנק כאשר זקוקים למזומנים. פתרונות השקעה אלה גם דורשים משמעת תקציבית ומשיכה של הסכום החודשי המתאים. משיכה של סכום גבוה מדי עשוי לאכול את הקרן בקצב גבוה מזה שהתכוונו.

ההשקעה באגרות חוב סולידיות מניבה הכנסה תקופתית שמועברת ישירות לחשבון בצורה של קופונים. לעיתים לצורך יצירת הכנסה מספקת, נעשה שימוש בכספים מפדיון אגרות החוב או אף נמכור אותן לפני פדיונן לצורך כך.

כפי שנראה מהדוגמא המספרית מטה קרן נאמנות מחלקת אינה נחשבת להשקעה סולידית ואינה מבטיחה לשמור על סכום ההשקעה הראשוני שהושקע בה.

קרן נאמנות מחלקת – דוגמה מספרית

נניח שרוכשים בתחילת חודש 200,000 יחידות  מקרן נאמנות מחלקת, שמבטיחה לחלק ב-28 לכל חודש 0.5% מהערך הנקוב (מספר היחידות בהם מחזיקים).

נניח שמחיר כל יחידה נכון ליום הרכישה הוא 85 אגורות ולכן ההשקעה הדרושה ליצירה הכנסה חודשית של 1,000 ש"ח היא בהיקף של 200,000 יחידות כפול 85 – כלומר 170,000 ש"ח. כמובן, סכום ההשקעה המדויק ייקבע לפי מחיר היחידות של הקרן, בעת הרכישה.

הקרן בדוגמא מחלקת הכנסה ב-28 לכל חודש בכל מקרה גם אם הרוויחה וגם אם הפסידה, כך שאם באותו חודש חלוקה היא הצליחה להשיג תשואה של יותר מ 0.5% היא תחלק את ההכנסה מתוך התשואה.
אבל אם באותו חודש היא לא הצליחה להשיג את התשואה הדרושה לחלוקה והפסידה, הרי שהיא תשלם בכל מקרה את ההכנסה מתוך נכסיה ולכן תאכל את הקרן.

הנה דוגמא למצב בו הקרן נאמנות מחלקת מרוויחה בחודש יותר מ 0.5%:

למשל אם הקרן עלתה ב-1% במהלך החודש וכעת היא משלמת 0.5% הרי ששוויה אחרי חודש, הוא 170,700 ש"ח ובנוסף קבלנו עוד 1,000 ש"ח לעובר ושב. (סך הכל 171,700 ש"ח שהם 1% מעל 170,000 ש"ח).

הנה דוגמא למצב בו הקרן נאמנות מחלקת מפסידה ומשלמת בכל מקרה את ה 0.5% שהתחייבה לו:

למשל אם הקרן ירדה ב 1% במהלך החודש וכעת היא משלמת 0.5%, ששוויה אחרי חודש הוא 167,300 ש"ח ובנוסף קבלנו עוד 1,000 ש"ח לעובר ושב. (סך הכל 168,300 ש"ח המגלמים הפסד של 1% מ 170,000 ש"ח).

כלומר בסיום כל חודש מקבלים 1,000 ש"ח לעובר ושב בכל מקרה- וזה מאוד חשוב כי זה מבטיח הכנסה חודשית שרצינו. אבל שווי האחזקה בקרן יכול בהחלט לרדת בסופו של דבר (תלוי כמובן בתשואה שהקרן תשיג) – הקרן תסתיים ותיגמר וחשוב להבין זאת מראש.

בדוגמא שנתנו אין קיזוז עמלות הבנק דמי משמרת רבעונים ולעלות הניהול השנתית של מנהל הקרן.

קרן נאמנות מחלקת – סיכום

משקיעים המבקשים ליצור הכנסה חודשית מהכספים העומדים לרשותם, יכולים לבחור במגוון דרכי השקעה, כולל השקעות סולידיות ותנודתיות. פתרון ייחודי הקיים בשוק הינו קרן הנאמנות המחלקת המייצרת הכנסה חודשית באופן מובנה.

על מנת להשקיע בהתאם לבקשתנו והעדפתנו חשוב להתייעץ עם יועץ השקעות שיוכל לפרט לנו כמה כסף נוכל למשוך מדי חודש ולכמה זמן יספיק הסכום שברשותנו. כמו כן, יועץ ההשקעות יוכל להציע לנו הרכב תיק שישלב בין שמירה על הקרן וקבלת הכנסה עם חשיפה מסוימת לסיכון.

אנו נשמח לתת לכם ייעוץ השקעות בנוגע לנושא המאמר בכלל ועל ייעוץ השקעות לפנסיונרים בפרט, המספק לפנסיונרים הכנסה חודשית על פי הצרכים שלהם.

סקירה: קרנות הנאמנות המחלקות הקיימות בשוק נכון לינואר 2014

בזמן כתיבת מאמר זה (ינואר 2014), קיימות שמונה קרנות נאמנות מחלקות שמנהלות כ1.27 מיליארד שקל והמתחייבות בתשקיף לשלם הכנסות חודשיות.

רוב הקרנות המחלקות משקיעות באגרות חוב. ההשקעה באגרות חוב נחלקת בין אגרות החוב הסולידיות המדורגות גבוה מאוד לפחות AA- ובין אגרות החוב המדורגות נמוך או הלא מדורגות הנחשבות לתנודתיות.

בנוסף, קיימות קרנות נאמנות מחלקות המשקיעות חלק מהשקעותיהן במניות הנחשבות לאפיק השקעה תנודתי המסכן את סכום ההשקעה הראשוני מצד אחד, אך מצד שני מאפשר להינות מתשואות גבוהות בעת גאות בשוק ההון.

הערות:

  1. שימו לב שכל הנתונים נכונים לינואר 2014, ניתן למצוא את הנתונים המעודכנים באתר הבורסה.
  2. המידע לגבי ההתחייבות לתשלום ומדיניות ההשקעה עבור כל קרן נאמנות מחלקת הינו חלקי בלבד.

לפניכם רשימה של קרנות נאמנות מחלקות המשקיעות מעל %75 באגרות חוב ממשלתיות והמתירות השקעה של עד %10 במניות ולכן נחשבות לפחות תנודתיות.

שם הקרן פסגות 0B סולידית מחלקת
שווי נכסים (מיליוני ש"ח) 151.2
דמי ניהול (%)  %1.170
התחייבות לתשלום
חודשי של
בשיעור שלא יפחת מ %0.3 מהערך הנקוב של כל יחידה.
מנהל הקרן רשאי להפחית את השיעור של כל תשלום חודשי או לפסוח על תשלום אחד
או יותר, לפי שיקול דעתו, ניתן יהיה לשלם את התשלומים האמורים גם אם לא
יהיו רווחים בקרן.
מדיניות השקעה מניות : 0 – ללא חשיפה.
מט"ח : B – עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

 

שם הקרן הראל פיא 1B מדד מחלקת
שווי נכסים (מיליוני ש"ח) 265.5
דמי ניהול (%) %1.170
התחייבות לתשלום
חודשי של
שיעור התשלום כ %0.5 ממחיר היחידה.
מדיניות השקעה מניות : 1 – עד %10 מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
מט"ח : B – עד %30 מהשווי הנקי של נכסי הקרן

 

שם הקרן הראל 0B הכנסה חודשית
שווי נכסים (מיליוני ש"ח)  43.9
דמי ניהול (%)  %1.250
התחייבות לתשלום
חודשי של
שיעור התשלום כ %0.5 משווי היחידות.
מדיניות השקעה מניות : 0 – ללא חשיפה.
מט"ח : B – עד %30 מהשווי הנקי של נכסי הקרן

 

שם הקרן הראל פיא 0B אג"ח סולידית מחלקת
שווי נכסים (מיליוני ש"ח)  476.3
דמי ניהול (%)  %1.170
התחייבות לתשלום
חודשי של
שיעור התשלום כ %0.5 מהערך הנקוב של כל יחידה.
מדיניות השקעה מניות : 0 – ללא חשיפה
מט"ח : B – עד %30 מהשווי הנקי של נכסי הקרן

לפניכם קרנות נאמנות מחלקות המתירות השקעה של %10-%30 במניות ולכן נחשבות למעורבות כלומר כאלה שחלק מנכסיהן תנודתיים.

שם הקרן מגדל 2A הכנסה חודשית
שווי נכסים (מיליוני ש"ח) 91
דמי ניהול (%)  %1.180
התחייבות לתשלום
חודשי של
שיעור התשלום כ %1 מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
מדיניות השקעה מניות : 2 – עד %30 מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
מט"ח : A – עד %10 מהשווי הנקי של נכסי הקרן

 

שם הקרן אקסלנס 1B מחלקת
שווי נכסים (מיליוני ש"ח) 59.1
דמי ניהול (%) %1.080
התחייבות לתשלום חודשי של שיעור התשלום כ %0.5 משווי היחידות.
מדיניות השקעה מניות : 1 – עד %10 מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
מט"ח : B – עד %30 מהשווי הנקי של נכסי הקרן

 

שם הקרן הראל פיא 1A 10/90 מחלקת
שווי נכסים (מיליוני ש"ח) 170.1
דמי ניהול (%) %0.770
התחייבות לתשלום חודשי של שיעור התשלום כ %0.5 מהערך הנקוב של כל יחידה.
מדיניות השקעה מניות : 1 – עד %10 מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח : A – עד %10 מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

קרן נאמנות מחלקת המשקיעה כ %86 מנכסיה באפיקים תנודתיים.

שם הקרן מגדל 4A מניות דיבידנד מחלקת
שווי נכסים (מיליוני ש"ח) 17.3
דמי ניהול (%) %2.43
התחייבות לתשלום
של
מנהל הקרן ישלם לבעלי היחידות תשלום רבעוני.
מינימום לתשלום – %1.5 מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
מקסימום לתשלום – %2.5 מהשווי הנקי של נכסי הקרן.מנהל הקרן ישלם את הדיבידנד שהתקבל בקרן, אולם לא פחות מהמינימום לתשלום
ולא יותר מהמקסימום, בעד היחידות שתהיינה בקרן במועד הקובע לתשלום.מנהל הקרן ישלם את התשלום גם אם הדיבידנד שהתקבל בקרן היה נמוך מהמינימום
לתשלום וגם אם לא היה דיבידנד שהתקבל בקרן.
הדיבידנד ישולם גם אם לא יהיו רווחים בקרן.
מדיניות השקעה מניות : 4 – עד %120 מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
מט"ח : A – עד % 10 מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן